ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายการหนังสือ : 7387 รายการ

‹ First  < 274 275 276 277 278 279 280 >  Last ›
สายอากาศเซกเมนต์หลายบ่วงสำหรับประยุกต์ใช้งานอาร์เอฟไอดีสนามระยะใกล้ย่านความถี่ยูเอชเอฟ
รัศมิทัต แผนสมบูรณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สายอากาศเฟสอาร์เรย์
กิตติชัย พาณิชปฐมพงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สายอากาศเส้นวกวนไดอิเล็กตริกแม่เหล็กสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบพับ
เรวัฒน์ เสนาทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สายอากาศแถวลําดับที่ปรับตัวได้ที่ใช้อัลกอริทึมกําลังสองเฉลี่ยน้อยที่สุดและที่มอดูลัสขนาดคงที่
เอกรัฐ บุญภูงา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
สายอากาศแบบแผ่นวงรีบนแผ่นระนาบสองชั้นป้อนสัญญาณด้วยโพรบสำหรับเครื่องอ่านของระบบระบุลักษณะทางคลื่นวิทยุย่านความถี่ยูเอชเอฟ
รัฐพงษ์ สุวลักษณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สายอากาศแผ่นบางแนวตั้งบนระนาบกราวด์สี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับการประยุกต์ใช้งานโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย
สุขุมาล แสนแก้วทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สายอากาศแผ่นระนาบสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัดมุมแบบขั้นร่วมกับร่องเอียงคู่สำหรับ เครื่องอ่านข้อมูลของระบบระบุลักษณะทางคลื่นวิทยุย่านความถี่สูงยิ่ง
ภูธัช เจริญเชื้อ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สายอากาศแพร่กระจายคลื่นสามแกน
อนุรักษ์ อัฐซิ้น,ดนัยวิทย์ สุมาวงศ์,สุวัฒนพงศ์ พรมสุพรรณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
สายอากาศโพลาไรซ์วงกลมทิศทางเดียวโดยใช้โพรบกระตุ้นวงแหวนวงกลมเหนือแผ่นสะท้อนสำหรับระบบอาร์เอฟไอดีย่านความถี่ยูเอชเอฟ
รังสินี สุขมาตย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สายอากาศโพลาไรซ์แบบวงกลมแบบแผ่นระนาบสำหรับเครื่องอ่านข้อมูล RFID ย่านความถี่ UHF : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
สายอากาศไมโครสตริปที่มีพื้นผิวอิมพีแดนซ์สูงและชั้นวางซ้อนพื้นผิวเลือกความถี่
ประพัทธ์ อานมณี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สายอากาศไมโครสตริปโพลาไรซ์วงกลมเหนือแผ่นตัวนำแม่เหล็กเทียม
สัญชัย เอียดปราบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สารพันควันหลง ผู้ชนะสิ่งทอ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
สารสนเทศบนอุปกรณ์พกพาที่มีการตรวจสอบแนวโน้มการเกิดความขัดแย้งสำหรับเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
นภารัตน์ กาญจนโสภาค
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์จากสารสกัดหยาบเอทานอลของกระถินณรงค์
วศิน ศรัทธา,นทีธร คณะจันทร์,นิทัสน์ พึ่งพุ่ม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในระยะการเจริญของเมล็ดข้าว
สาธิตา ละมัยกุล,พิรานันท์ แก้วโพธิ์นันทกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
สารออกฤทธิ์สำคัญทางชีวภาพในส้มโอและเกรฟฟรุท
เสาวภา ไชยวงศ์,ธีรพงษ์ เทพกรณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
สาวกรุง-สาวทุ่งนา
วีระพันธ์ โตมีบุญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
สาหร่ายเพิ่มเฉดสีเนื้อปลา ถูกใจนักกินซาซิมิ ปลอดภัย-ไร้สารเคมี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
สาเหตุความล่าช้าระหว่างการขุดเจาะอุโมงค์และก่อสร้างกำแพงทึบน้ำในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน
ปริชาติ ชูบ่อฝ้าย,สุนีรัตน์ กุศลาศัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
สาเหตุและการแก้ไขความเสียหายของทางวิ่งและทางขับ สนามบินสุวรรณภูมิ
สมชาย ศรีสมพงษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
สำคัญ แม้จะไม่สวย ปลิงดำ คุณค่ามากกว่าอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
‹ First  < 274 275 276 277 278 279 280 >  Last ›
3.233.239.20