ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายการหนังสือ : 5804 รายการ

‹ First  < 254 255 256 257 258 259 260 >  Last ›
โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในฤดูหนาวจากผ้าฟลีซใยสังเคราะห์
ชุติมา ชินอานุภาพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเคหะสิ่งทอจากกากมะพร้าวเหลือใช้สำหรับร้านอาหารไทยโบลาน
รัตติกาล ถนอมจิตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเคหะสิ่งทอจากฉนวนหุ้มสายไฟ
วชิรา ฉายศรีศิริ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเคหะสิ่งทอจากผงสีของดีปลาหมึกเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลสำหรับ Anantara Sikao Resort Trang
ชนิกานต์ ทับเที่ยง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเคหะสิ่งทอจากผ้าฝ้ายออร์กานิคเหลือใช้สำหรับแบรนด์ USAATO
สิริดา นามวงษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเคหะสิ่งทอจากเศษขี้กลึงโลหะด้วยเทคนิคการทอ
เพียงออ จริยเตชะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเคหะสิ่งทอจากเศษริมผ้าเหลือใช้ที่ได้จากอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า บริษัท วี ที การ์เม้นท์ จำกัด
ศิริพิมพ์ เอกพันธ์ชัยเดช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเคหะสิ่งทอจากเศษโฟมยางที่เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
พรปิยะ พิมลศรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 2 ที่นั่งราคา 2,500 บาท ในบริเวณรับแขกสำหรับผู้มีรายได้ครัวเรือนระดับปานกลาง
ภูมิภัค พันธสี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์พื้นที่อเนกประสงค์สำหรับห้องชุดขนาด 33 ตารางเมตรโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ
ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เตียงนอนเพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยอัมพาตแขนและขาสำหรับใช้ภายในที่พักอาศัย
พัทธกานต์ นวลนก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเสนอแนะกระถางบอนไซเพื่อใช้ในการประกวดบอนไซสวยงาม
พีระพัฒน์ วินิจมงคลสิน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเสนอแนะชุดภาชนะอาหารตะวันออกกลางสำหรับ บริษัท ภัทราพอร์ซเลน จำกัด
ธนสมบัติ ศิลา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเสนอแนะชุดอุปกรณ์จำหน่ายไอศกรีมบุฟเฟ่ต์
เกตน์สิรี ศักดิ์ศรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเสนอแนะชุดเฟอร์นิเจอร์จัดเลี้ยงสังสรรค์ในงานวิวาห์ริมชายหาดกรณีศึกษาโรงแรมทวินปาล์ม ภูเก็ต
พิสิฐ เขมทโรนนท์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเสนอแนะชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับร้านอาหารประเภทสุกี้และชาบูสำหรับร้านอาหาร ชาบู ชาบู นางใน
จตุรวิทย์ บุญพิพัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเสนอแนะชุดเฟอร์นิเจอร์โซนไพรเวทปาร์ตี้สำหรับร้านฮาร์ดร็อคคาเฟ่แบงค็อก
จักรพันธ์ อินทร์ทองคำ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเสนอแนะเฟอร์นิเจอร์สาธารณะริมชายหาดพัทยา
ฎรงศ์กลด สมตน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเสนอแนะเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กเพื่อเสริมสร้างนันทนาการและการเรียนรู้ภายในสถาบันสอนทำอาหาร Play Chef
แทน เตโชสกลดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเสื้อผ้าสตรีได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเคลื่อนไหวของปลากัดโดยใช้เทคนิคสีอะคริลิค
ทัตพร กิตติวรารัตน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบและพัฒนาเก้าอี้พักคอยในสถานีรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยนำอัตลักษณ์ด้านรูปแบบจากเก้าอี้เดิม
ปพิชญา วงศ์เจริญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับที่สะท้อนอัตลักษณ์น่านภายใต้ตราสินค้าย่อยของศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคา
ฉันทชา สีลา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
‹ First  < 254 255 256 257 258 259 260 >  Last ›
107.23.37.199