ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายการหนังสือ : 5804 รายการ

‹ First  < 159 160 161 162 163 164 165 >  Last ›
ผลของทังสเตนบนตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ออกไซด์บนซิลิกาที่มีต่อการกำจัดกำมะถันออกจากน้ำมันดีเซลด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชัน
อภิวรรณ ทองมีบัว,มนตรี ทัพพลี,ศรีสุวา ผลวัฒนะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของนาโนอิมัลชันจากน้ำมันตะไคร้ต่อการลดลงของเชื้อ Escherichia coli บนมะเขือเทศสด
กัลยา ยิ่งยง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ผลของน้ำปูนใสและปริมาณสารดูดซับเอทธิลีนต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาหน่อไม้ฝรั่ง
ชนิกานต์ บัวเมือง,กิตติพงษ์ หวังกิจวรกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของน้ำมันหอมระเหย 6 ชนิดต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคผิวหนัง
ประกายรุ้ง กล่ำจีน,จันทร์สุดา พิมพา,นริศรา หมั่นจิตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของน้ำมันหอมระเหยจากกระเทียม กานพลู โป๊ยกั๊ก สะระแหน่ และอบเชยต่อการสลบ และการตายของตัวเต็มวัยยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linn.) และยุงรำคาญ (Culex quinquefasciatus Say) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
มยุรา สุนย์วีระ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอม (Cymbopogon nardus) กานพลู (Syzygium aromaticum) และโหระพา (Ocimum basilicum) ต่อการเจริญของเชื้อเห็ดแครง (Schizophyllum commune) และเชื้อเห็ดโคนญี่ปุ่น (Agrocybe cylindracea)
ธนภรณ์ ดวงนภา,พรหมมาศ คูหากาญจน์,จรงค์ศักดิ์ พุมนวน,อำมร อินทร์สังข์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ผลของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในการขับไล่การป้องกันการวางไข่การกำจัดตัวอ่อนดักแด้และตัวเต็มวัยของแมลงวันบ้าน
จิริสุดา สินธุศิริ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ผลของปรากฏการณ์ การกองตัวกันต่อการเคลื่อนที่ ของเม็ดวัสดุบนผิว อิสระขณะเกิดปรากฏการณ์การหมุนวนของระบบวัสดุเม็ดกลมเชิง 2 มิติภายใต้การสั่นแนวดิ่ง
สกนธ์ คล่องบุญจิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ผลของปรากฏการณ์การกองตัวกันต่อการเคลื่อนที่ของเม็ดวัสดุบนผิวอิสระขณะเกิดปรากฏการณ์การหมุนวนของระบบวัสดุเม็ดกลมเชิง 2 มิติ ภายใต้การสั่นแนวดิ่ง
สกนธ์ คล่องบุญจิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในนมและอุณหภูมิในกระบวนการที่มีต่อความชื้นและความสามารถในการละลายของนมผงสเปรย์ดราย
อรรถพล ภูเขียว,คมสิทธิ์ ลาวัณย์วงศ์วณิช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของปริมาณฟางข้าวและแกลบที่มีผลต่อสมบัติของคอมโพสิทเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งมันสำปะหลัง
ศศิตา ปิยะทัสสกร,จิรวัฒน์ สู่เสน,พีรยากร สีสัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของปัจจัยกระบวนการผลิตข้าวแต๋นต่อคุณภาพข้าวแต๋นน้ำแตงโม
สุนทร ทองอิ่ม,พรชนก โชติช่วง,ศศิธร สุดไกรไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของปัจจัยและสภาวะการขึ้นรูปโฟมต่อลักษณะสัณฐานวิทยาของโฟมพอลิเมอร์
ณัฐพงษ์ เชื้อพลพัทธ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ผลของปุ๋ยคอกปริมาณน้ำชลประทานและสภาวะน้ำท่วมขังที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักคาวตอง (Houttuynia cordata Thunb : Saururaceae)
โสมนันทน์ ลิพันธ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ผลของปุ๋ยมูลสุกรที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตในหญ้าหวาน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ธวัชชัย อุบลเกิด,สมยศ เดชภิรัตนมงคล,สมมารถ อยู่สุขยิ่งสถาพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของปุ๋ยอินทรีย์และการให้น้ำชลประทานที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตหญ้าปักกิ่ง : รายงานการวิจัย
สมยศ เดชภิรัตนมงคล,สมมารถ อยู่สุขยิ่งสถาพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของภาชนะบรรจุและการลดอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในขณะเก็บรักษาแบบควบคุมบรรยากาศสมดุลของกล้วยไข่
ชลิตา ชินพันธ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ผลของภาวะการอบแห้งที่มีต่อคุณภาพของเปลือกกุ้งอบแห้งและการนำไปใช้ในซุปเปลือกกุ้ง
สิริภัสสร พร้อมพันธุ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ผลของยาปราบศัตรูพืชที่มีต่อสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Anabaena siamensis TISTR 0625 และ Anabaena siamensis TISTR 0906
นิศารัตน์ ดำรงรัตน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของยาปราบศัตรูพืชที่มีต่อสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Anabaena siamensististr 0625 และ Anabaena siamensis tistr 0906
ชัยยศ ลิขิตสารวิทย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของระดับความเครียดของน้ำในดินต่อการเจริญเติบโตและปริมาณการใช้น้ำของกะหล่ำดอก
วันทนา สุขพินิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของระดับค่าการนำไฟฟ้าและชนิดของเหล็กคีเลตในสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและปริมาณการสะสมไนเตรทของผักสลัด (Lactuca sativa L.) ที่ปลูกในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบ Nutrient Film Technique (NFT)
ญาดา วงศ์พรประทีป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
‹ First  < 159 160 161 162 163 164 165 >  Last ›
54.162.151.77