ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายการหนังสือ : 4644 รายการ

‹ First  < 129 130 131 132 133 134 135 >  Last ›
ผลของยาปราบศัตรูพืชที่มีต่อสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Anabaena siamensis TISTR 0625 และ Anabaena siamensis TISTR 0906
นิศารัตน์ ดำรงรัตน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของยาปราบศัตรูพืชที่มีต่อสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Anabaena siamensististr 0625 และ Anabaena siamensis tistr 0906
ชัยยศ ลิขิตสารวิทย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของระดับความเครียดของน้ำในดินต่อการเจริญเติบโตและปริมาณการใช้น้ำของกะหล่ำดอก
วันทนา สุขพินิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของระดับอุณหภูมิและภาชนะบรรจุต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผักกาดหัวหั่นสด
ภัทรา เกียรติ์พงษ์ลาภ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของระยะปลูกที่แตกต่างกันที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตตะไคร้พันธุ์พื้นเมือง 2 พันธุ์ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ธวัชชัย อุบลเกิด,สมยศ เดชภิรัตนมงคล,สมมารถ อยู่สุขยิ่งสถาพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของระยะปลูกและการพรางแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและปริมาณของสารสำคัญในฟ้าทะลายโจร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
สมมารถ อยู่สุขยิ่งสถาพร,สมยศ เดชภิรัตนมงคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของระยะห่างระหว่างขั้วอิเล็คโทรดที่มีต่อประสิทธิภาพของกระบวนการรวมอนุภาคด้วยไฟฟ้าในการบำบัดน้ำเสียที่ไหลต่อเนื่อง
วาทิต ภักดี,กิตติพล รัตนพงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 1 ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ด
ประสาร พรมสูงวงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของระยะเวลาและอุณหภูมิฆ่าเชื้อต่อคุณภาพของโจ๊กพร้อมรับประทานบรรจุรีทอร์ทเพาซ์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์,ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของระยะเวลาในการแช่น้ำปูนใส และ CO2:O2 ต่อคุณภาพและอายุในการเก็บรักษาลำไย
นันทนา หรั่งเจริญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของระยะเวลาในการแช่น้ำปูนใสต่อคุณภาพหลังการเก็บรักษาถั่วลันเตา
พิสิทธิ์ วิริยะภิรมย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของรังสีต่อการเกิดพันธะเชื่อมโยง 3 มิติ เป็นร่างแหจากวุ้นว่านหางจระเข้
ชาญชัย พรมโสภา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของรูปทรงลูกกระสุนปืนที่มีต่อพฤติกรรมของคลื่นในของแข็ง
วุฒิชัย สิทธิวงษ์,วิระพันธ์ สีหานาม,กุลเชษฐ์ เพียรทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ผลของรูปร่างแผ่นกั้นต่อการกระจายตัวของชีวมวลในเครื่องอบแห้งชนิดท่อหมุน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ชินรักษ์ เธียรพงษ์,ณัตวิภา เจียระไนวชิระ,ยุทธนา ศรีผา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของวันปลูกต่ออัตราการเจริญเติบโตในระยะการสืบพันธุ์และผลผลิตของข้าวพันธุ์ไม่ไวแสง
นิตยา ผกามาศ,พรเพ็ญ สมจิตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ผลของวันปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวฟ่างหวาน
สมยศ เดชภิรัตนมงคล,สมมารถ อยู่สุขยิ่งสถาพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ผลของวันปลูกและวันเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและปริมาณของสารสำคัญในฟ้าทะลายโจร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
สมมารถ อยู่สุขยิ่งสถาพร,สมยศ เดชภิรัตนมงคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วแขก
เกรียงศักดิ์ ไกรนรา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแตงแคนตาลูปในระบบการปลูกพืชไร้ดิน
เริงนาถ ริยาพันธ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน
ชัยสิทธิ์ ทองจู,ธนัตศรี สอนจิตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ผลของวิธีการย้ายปลูกและวัสดุปลูกที่มีต่อการย้ายปลูกว่านสี่ทิศและซ่อนกลิ่น : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
กัญจนา แซ่เตียว,อิทธิสุนทร นันทกิจ,วนิดา ดวงก้งแสน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของวิธีการสกัดต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความสามารถในการยับยั้งการเจริญเชื้อ Staphylococcus aureus ของน้ำมันจระเข้สายพันธุ์ Crocodylus siamensis
สุพินดา บุญยิ่ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
‹ First  < 129 130 131 132 133 134 135 >  Last ›
54.243.17.113