ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> มูลเหตุจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนวิชาการเลี้ยงปลาสวยงาม (ช 0143) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
มูลเหตุจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนวิชาการเลี้ยงปลาสวยงาม (ช 0143) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
The motivational factors influencing grade 6 student's to study the fancy fish culture as an selective course at Triamudomsuksapattanakarn school Bangkok
Creator
รัศมี สว่างผล
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา
Subject
ปลา -- การเลี้ยง -- การศึกษาและการสอน
Subject
ครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
นพคุณ ศิริวรรณ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2539
Date.Issued
2564-05-28
Date.Modified
2564-05-28
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Thesis.Department
ครุศาสตร์เกษตร
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.4.45