ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาการจัดการฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ กรณีศึกษา : ฟาร์มแสนสุข ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาการจัดการฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ กรณีศึกษา : ฟาร์มแสนสุข ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
Title.Alternative
A study on large farm management of swine case study : Sansook farm Tambol Bangsuan, Amphor Bangkha, Changwat Chachoengsoa
Creator
นลินี มิ่งมณี
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การจัดการฟาร์ม -- ไทย -- บางคล้า (ฉะเชิงเทรา)
Subject
สุกร -- การเลี้ยง -- ไทย -- บางคล้า (ฉะเชิงเทรา)
Subject
บริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
รังสรรค์ โนชัย
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2542
Date.Issued
2564-05-25
Date.Modified
2564-05-25
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
บริหารธุรกิจเกษตร
Thesis.Descipline
บริหารธุรกิจเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.179.5