ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การใช้ประโยชน์จากดินบ่อกุ้งทิ้งร้าง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การใช้ประโยชน์จากดินบ่อกุ้งทิ้งร้าง
Title.Alternative
Utilization of abandoned shrimp pond soils
Creator
นฤมล อึ๊งพลาชัย
Creator
ภาวิณี เกิดฤทธิ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาปฐพีวิทยา -- ปริญญานิพนธ์
Subject
คะน้า -- ดิน
Subject
ดินเค็ม
Subject
ปฐพีวิทยา -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วัฒนชัย พงษ์นาค
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2541
Date.Issued
2564-05-25
Date.Modified
2564-05-25
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-ปฐพีวิทยา)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
ปฐพีวิทยา
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์-ปฐพีวิทยา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.179.5