ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การลดอุณหภูมิช่อดอกกล้วยไม้สกุลหวายขาว Wonder (Dendrobium Wonder) เพื่อยืดอายุการปักแจกัน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การลดอุณหภูมิช่อดอกกล้วยไม้สกุลหวายขาว Wonder (Dendrobium Wonder) เพื่อยืดอายุการปักแจกัน
Title.Alternative
Precooling Dendrobium Wonder for longer vase lifes
Creator
นฤมล ตั้งประเสริฐกุล
Creator
สิธามาส ผลวิมลธรรม
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาพืชสวน -- ปริญญานิพนธ์
Subject
หวาย (กล้วยไม้) -- การเก็บเกี่ยว
Subject
หวาย (กล้วยไม้) -- การเก็บและรักษา
Subject
พืชสวน -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2541
Date.Issued
2564-05-25
Date.Modified
2564-05-25
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-พืชสวน)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
พืชสวน
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์-พืชสวน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.179.5