ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่มีต่อโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ปีการศึกษา 2539

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่มีต่อโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ปีการศึกษา 2539
Title.Alternative
The opinions of grade nine students in the expantion of education project schools in Kosumpisai district, Mahasaracham province towards education reform on agriculture for life project, academic year 1996
Creator
ยุทธศาสตร์ เดชศิริ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ
Subject
ครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ดนัย ดิษยบุตร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2539
Date.Issued
2564-05-25
Date.Modified
2564-05-25
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Thesis.Department
ครุศาสตร์เกษตร
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251