ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แนวทางการป้องกันกำจัดแมลงสาบอเมริกัน (Periplaneta americana(Linn.) โดยใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
แนวทางการป้องกันกำจัดแมลงสาบอเมริกัน (Periplaneta americana(Linn.) โดยใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิด
Title.Alternative
Control of American cockroach (Periplaneta americana (Linn.)) by using crude extract from some medicinal plants
Creator
สุริยันต์ รัตนนาม
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช -- ปริญญานิพนธ์
Subject
พืชกำจัดแมลง
Subject
แมลงสาบ -- การควบคุม
Subject
แมลงสาบ -- การควบคุม
Subject
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
มยุรา สุนย์วีระ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2542
Date.Issued
2564-05-25
Date.Modified
2564-05-25
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251