ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ทัศนคติของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีต่อการส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรในตำบลทับสะแกอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2541

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ทัศนคติของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีต่อการส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรในตำบลทับสะแกอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2541
Title.Alternative
Farmer's housewife group attitude towards the extenaion serivce in Tumbol thapsakae Amphur Thupsakae Changwat Prachaupkhirikhan 1998
Creator
สุรินทร์ ศรีวรทัยรัตน์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาเทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -- ไทย -- ทับสะแก (ประจวบคีรีขันธ์) -- ทัศนคติ
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- ไทย -- ทับสะแก (ประจวบคีรีขันธ์)
Subject
เทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2542
Date.Issued
2564-05-25
Date.Modified
2564-05-25
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคนิคเกษตร
Thesis.Descipline
พัฒนาการเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.4.45