ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือในรูปของเส้นใยในวัตถุดิบทางการเกษตรต่างๆ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือในรูปของเส้นใยในวัตถุดิบทางการเกษตรต่างๆ
Title.Alternative
Study of Chinese mushroom (LingZhi) cultivation in the form of mycelium in various agricultural commodities
Creator
ธนัญวัฒน์ สิงห์รุ่งเรือง
Creator
ปิยะพร ธรรมชาติ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะวิทยาศาสตร์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เห็ดหลินจือ
Subject
ชีววิทยาประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ดุษณี ธนะบริพัฒน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2540
Date.Issued
2564-05-25
Date.Modified
2564-05-25
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Coverage.Spatial
กรุงเทพมหานคร
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
ชีววิทยาประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251