ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ลักษณะและความอุดมสมบูรณ์ของหน่วยดินคล้ายชุดดินท่าใหม่ที่ใช้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ลักษณะและความอุดมสมบูรณ์ของหน่วยดินคล้ายชุดดินท่าใหม่ที่ใช้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี
Title.Alternative
Characteristic and fertility of phuket yellow variant and Tha Mai soil series for durian Plantation in Chantaburi Province
Creator
เทิดศักดิ์ ปานดำ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาปฐพีวิทยา -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เคมีของดิน
Subject
ทุเรียน -- ดิน -- ไทย -- จันทบุรี
Subject
ปฐพีวิทยา -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กรรณ จินดาประเสริฐ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2540
Date.Issued
2564-05-25
Date.Modified
2564-05-25
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Coverage.Spatial
กรุงเทพมหานคร
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
ปฐพีวิทยา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251