ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาผลของปัจจัยในการผลิตวิตามินบี 12 จากน้ำทิ้งโรงงานผลิตซอสถั่วเหลืองโดยเชื้อ Propionibacterium freudenreichii (TISTR 446)

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาผลของปัจจัยในการผลิตวิตามินบี 12 จากน้ำทิ้งโรงงานผลิตซอสถั่วเหลืองโดยเชื้อ Propionibacterium freudenreichii (TISTR 446)
Title.Alternative
A study of factor efficiency to vitamin B12 production from waste water of soybean sauce factory by Propionibacterium freudenreichii (TISTR 446)
Creator
เทพสิทธิ์ ผดุงโยธี
Creator
ธีรยุทธ หอมทอง
Creator
ศิริเพ็ญ เชิญชัยวชิรากุล
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะวิทยาศาสตร์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
แบคทีเรีย
Subject
วิตามินบี 12
Subject
ชีววิทยาประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุขใจ ชูจันทร์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2540
Date.Issued
2564-05-25
Date.Modified
2564-05-25
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Coverage.Spatial
กรุงเทพมหานคร
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
ชีววิทยาประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251