ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดลองกองในเขตตำบลกายูมอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปี 2540

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดลองกองในเขตตำบลกายูมอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปี 2540
Title.Alternative
Study on longkong production and marketing in Kyubokoa-subdistrict, Raman district, Yala province, year 1997
Creator
นฤนาท มณีนิล
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาเทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ลองกอง -- การปลูก -- ไทย -- รามัญ (ยะลา)
Subject
ลองกอง -- ไทย -- รามัญ (ยะลา) -- การตลาด
Subject
เทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ทิพวรรณ ลิมังกูร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2541
Date.Issued
2564-05-24
Date.Modified
2564-05-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคนิคเกษตร
Thesis.Descipline
พัฒนาการเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.77.92