ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Title.Alternative
A case study : farmers adoption of jasmine rice production technology in Major rice duration in Amphoe Khamtalaesor, Nakhonrachasima Province
Creator
ทองรัตน์ สิงห์แก้ว
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Subject
เทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ข้าว -- พันธุ์ขาวดอกมะลิ -- การผลิต -- ไทย -- ขามทะเลสอ (นครราชสีมา)
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ทิพวรรณ ลิมังกูร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2540
Date.Issued
2564-05-24
Date.Modified
2564-05-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Coverage.Spatial
กรุงเทพมหานคร
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคนิคเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.77.92