ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบการจัดการสถานีบริการน้ำมัน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบการจัดการสถานีบริการน้ำมัน
Title.Alternative
Management system of a gasoline station
Creator
ทรงกรด ส้มจีน
Creator
พีรพล อินทรีย์วงศ์
Creator
มานะ คูวิจิตรจารุ
Creator
พิเชษฐ์ ชัชวาลกิจกุล
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Subject
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
Subject
การวิเคราะห์ระบบ
Subject
การออกแบบระบบ
Subject
สถานีบริการน้ำมัน
Subject
บริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อำนวย แสงโนรี
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2540
Date.Issued
2564-05-24
Date.Modified
2564-05-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Coverage.Spatial
กรุงเทพมหานคร
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการ (โครงการผลิตบัณฑิตภาพพิเศษ))
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
บริหารธุรกิจเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.77.92