ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Title.Alternative
Bar code system for computer lab management
Creator
นนทิรา ศรีทองพนาบูลย์
Creator
วิภานันท์ สุนทรวิภาต
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
บาร์โคด
Subject
บริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อำนวย แสงโนรี
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2541
Date.Issued
2564-05-24
Date.Modified
2564-05-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการ (โครงการผลิตบัณฑิตภาพพิเศษ))
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
บริหารธุรกิจเกษตร
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการจัดการ (โครงการผลิตบัณฑิตภาพพิเศษ)
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.77.92