ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการหลักองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ก.ท.) ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา พ.ศ. 2541

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการหลักองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ก.ท.) ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา พ.ศ. 2541
Title.Alternative
Benefits from main project's participation in the Future Farmers of Thailand Organization as perceived by the vocational agriculture students of Chachoengsao Agricultural and Technological College, academic year 1998
Creator
นงค์นารถ ห่วงเจริญ
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา -- นักศึกษา -- ทัศนคติ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
Subject
กิจกรรมของนักศึกษา
Subject
ครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
นพคุณ ศิริวรรณ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2541
Date.Issued
2564-05-24
Date.Modified
2564-05-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Thesis.Department
ครุศาสตร์เกษตร
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.27.159