ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โปรแกรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ส่วนไฟล์ช่วยเหลือ)

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โปรแกรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ส่วนไฟล์ช่วยเหลือ)
Title.Alternative
Interactive laboratory and occupational safety training program (part 1 : help file)
Creator
ภูสิต มาศหนู
Creator
เสรี อัศวแสงรัตน์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเคมี -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การออกแบบระบบ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
ไมโครซอฟต์วิชัวล์เบสิก
Subject
สารเคมี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
ห้องปฏิบัติการเคมี -- มาตรการความปลอดภัย -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
เคมี -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เผชิญชัย ไชยสิทธิ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2539
Date.Issued
2564-05-24
Date.Modified
2564-05-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
เคมี
Thesis.Descipline
เคมีอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.27.159