ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาการเข้าถึงข่าวสารการตลาดของเกษตรกรชาวสวนยางพาราเขตอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาการเข้าถึงข่าวสารการตลาดของเกษตรกรชาวสวนยางพาราเขตอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช
Title.Alternative
A study on access to the marketing information of para rubber's farmers in Nabon district Nakhornsrithammarat
Creator
ภาสกร มุติสวัสดิ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เกษตรกร -- ไทย -- นาบอน (นครศรีธรรมราช)
Subject
ข่าวสาร -- ไทย -- นาบอน (นครศรีธรรมราช)
Subject
บริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
รังสรรค์ โนชัย
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2539
Date.Issued
2564-05-24
Date.Modified
2564-05-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
บริหารธุรกิจเกษตร
Thesis.Descipline
บริหารธุรกิจเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.27.159