ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลกระทบของสมบัติดินต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลศึกษาในกรณีจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ผลกระทบของสมบัติดินต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลศึกษาในกรณีจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร
Title.Alternative
Effect of soil properties on coastal aquaculture : a case on Samut Songkhram and Samut Sakhon Province
Creator
ภรรทนพ ปัณดิษฐโต
Creator
วสันต์ รัตนะ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาปฐพีวิทยา -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การเพาะเลี้ยงในน้ำ
Subject
กุ้ง -- การเลี้ยง
Subject
เคมีของดิน
Subject
ดิน
Subject
ปฐพีวิทยา -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อภิศักดิ์ โพธิ์ปั้น
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2539
Date.Issued
2564-05-24
Date.Modified
2564-05-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
ปฐพีวิทยา
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213