ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การตอบสนองของถั่วเขียวต่อกำมะถันในอัตราต่าง ๆ กันเมื่อปลูกในดินที่มีปูนในปริมาณสูง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การตอบสนองของถั่วเขียวต่อกำมะถันในอัตราต่าง ๆ กันเมื่อปลูกในดินที่มีปูนในปริมาณสูง
Title.Alternative
The response to different rates of sulfur application of mungbeans grown in a calcareous soil
Creator
พิมพ์พร พรพรหมินทร์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาปฐพีวิทยา -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ถั่วเขียว -- ดิน
Subject
ธาตุอาหารพืช
Subject
ปฐพีวิทยา -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เทียนชัย สุวรรณเวช
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2539
Date.Issued
2564-05-24
Date.Modified
2564-05-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
ปฐพีวิทยา
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213