ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของการจำกัดปริมาณและคุณภาพของอาหารระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ในไก่กระทงระยะเล็ก

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของการจำกัดปริมาณและคุณภาพของอาหารระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ในไก่กระทงระยะเล็ก
Title.Alternative
Effect of quantity and quality restriction of feed at so percentage in broiler chicken
Creator
ธิญดา ธรรมประกฤติ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ไก่กระทง -- อาหาร
Subject
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุชีพ สุขสุแพทย์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2542
Date.Issued
2564-05-24
Date.Modified
2564-05-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213