ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การลดอุณหภูมิกล้วยไม้สกุลหวายขาว Walter Oumae 4N (Dendrobium Walter Oumae 4N) เพื่อยืดอายุการปักแจกัน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การลดอุณหภูมิกล้วยไม้สกุลหวายขาว Walter Oumae 4N (Dendrobium Walter Oumae 4N) เพื่อยืดอายุการปักแจกัน
Title.Alternative
Precooling Dendrobium Walter Oumae 4N for longer vase lifes
Creator
ธนันดา ศิวะตระกูล
Creator
นิภาวรรณ ใชยการ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาพืชสวน -- ปริญญานิพนธ์
Subject
หวาย (กล้วยไม้) -- การเก็บเกี่ยว
Subject
หวาย (กล้วยไม้) -- การเก็บและรักษา
Subject
พืชสวน -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2541
Date.Issued
2564-05-24
Date.Modified
2564-05-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-พืชสวน)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
พืชสวน
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์-พืชสวน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213