ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบจัดการงานบริการลูกค้าส่วนของสินค้าชำรุดส่งคืน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบจัดการงานบริการลูกค้าส่วนของสินค้าชำรุดส่งคืน
Title.Alternative
Customer call & defective parts management
Creator
ธนัญญา พาพรหม
Creator
สมโชค ศรีสุข
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การจัดการขาย
Subject
การจัดการคลังสินค้า
Subject
การวิเคราะห์ระบบ
Subject
การออกแบบระบบ
Subject
บริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เสาวรีย์ ตะโพนทอง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2541
Date.Issued
2564-05-24
Date.Modified
2564-05-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการ (โครงการผลิตบัณฑิตภาพพิเศษ))
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
บริหารธุรกิจเกษตร
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการจัดการ (โครงการผลิตบัณฑิตภาพพิเศษ)
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213