ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การปนเปื้อนของ Staphylococcus aureus และการสำรวจสุขลักษณะการผลิตของไอศกรีมพื้นบ้านไทย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การปนเปื้อนของ Staphylococcus aureus และการสำรวจสุขลักษณะการผลิตของไอศกรีมพื้นบ้านไทย
Title.Alternative
contamination of staphylococcus aureus and servey of hygiene in the production of Thai traditional ice-cream
Creator
พรวิภา เวฬุกาญจนา
Creator
มยุรี ดิษย์เมธาโรจน์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
จุลินทรีย์
Subject
ไอศกรีม
Subject
ไอศกรีม -- การเจือปนและการตรวจสอบ
Subject
อุตสาหกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อดิศร เสวตวิวัฒน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2539
Date.Issued
2564-05-24
Date.Modified
2564-05-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Descipline
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213