ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของสารเคลือบผิวที่บริโภคได้ต่อคุณภาพกล้วยหอมหลังการเก็บเกี่ยว

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของสารเคลือบผิวที่บริโภคได้ต่อคุณภาพกล้วยหอมหลังการเก็บเกี่ยว
Title.Alternative
Effect of edible coating material on postharvest quality of banana cv.Khuai Hom
Creator
ทุมพร สุวรรณโคตร
Creator
นัฐกีรตา ขอดวงกลาง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
กล้วยหอม -- การเก็บเกี่ยว
Subject
กล้วยหอม -- การเก็บและรักษา
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ระจิตร จุธากรณ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2541
Date.Issued
2564-05-24
Date.Modified
2564-05-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Descipline
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213