ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาการทำพอลิเมอร์แบบอิมัลชันของลาเท็กซ์ที่มีสไตรีนเป็นมอนอเมอร์พื้นฐาน (ตอนที่ 1)

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาการทำพอลิเมอร์แบบอิมัลชันของลาเท็กซ์ที่มีสไตรีนเป็นมอนอเมอร์พื้นฐาน (ตอนที่ 1)
Title.Alternative
Study on emulsion polymerization of latex containing styrene (part I)
Creator
พรชัย แสงรุ่งศรี
Creator
วินัย แนวน้อยงาม
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเคมี -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ลาเท็กซ์
Subject
สไตรีน
Subject
อิมัลชันโพลิเมอไรเซชัน
Subject
เคมี -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
นิพนธ์ วงศ์วิเศษสิริกุล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2539
Date.Issued
2564-05-23
Date.Modified
2564-05-23
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
เคมี
Thesis.Descipline
เคมีอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.211.117.197