ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหา Staphylococcus aureus ในไอศกรีมกะทิโดยวิธี Must probable number method (MPN) ด้วย selective media และ non selective media

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหา Staphylococcus aureus ในไอศกรีมกะทิโดยวิธี Must probable number method (MPN) ด้วย selective media และ non selective media
Title.Alternative
Comparation study on detection method of staphylococcus aureus in coconut milk ice-cream by (MPN) method using selective media & selective media
Creator
บัณฑูร พานิชกุล
Creator
สมภพ วัฒนมณี
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
แบคทีเรีย
Subject
ไอศกรีม
Subject
อุตสาหกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อดิศร เสวตวิวัฒน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2539
Date.Issued
2564-05-21
Date.Modified
2564-05-21
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Descipline
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251