ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การผลิตไส้เดือนฝอย (Steninernema carpocapsae) จากหนอนผีเสื้อกินไขผึ้งตัวเล็ก (Achroia grisella)

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การผลิตไส้เดือนฝอย (Steninernema carpocapsae) จากหนอนผีเสื้อกินไขผึ้งตัวเล็ก (Achroia grisella)
Title.Alternative
Mass rearing of nematode (Steinernema carpocapsac) from the lesser wax moth (Achroia grisella)
Creator
นพรัตน์ จินดาวงษ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ไส้เดือนฝอย
Subject
หนอนผีเสื้อกินไขผึ้ง
Subject
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุวรินทร์ บำรุงสุข
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2539
Date.Issued
2564-05-19
Date.Modified
2564-05-19
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.56.9