ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ทัศนคติในการเลี้ยงไหมเชิงการค้าของกลุ่มเกษตรกร ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2535

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ทัศนคติในการเลี้ยงไหมเชิงการค้าของกลุ่มเกษตรกร ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2535
Title.Alternative
Attitude for silkworm business of Farmers in Tambon Bangkwao Amphoe Bankwao, Chaiyaphom Province 1995
Creator
ชิดชม กุลโนนแดง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ไหม -- ไทย -- บ้านเขว้า (ชัยภูมิ)
Subject
เทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิเชษฐ์ มณีรัตน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2539
Date.Issued
2564-05-14
Date.Modified
2564-05-14
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคนิคเกษตร
Thesis.Descipline
พัฒนาการเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.56.9