ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความพยายามในการกำจัดความขมของฮอพจาก Spent yeast โดยวิธีคอลัมน์โครมาโตรกราฟี

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ความพยายามในการกำจัดความขมของฮอพจาก Spent yeast โดยวิธีคอลัมน์โครมาโตรกราฟี
Title.Alternative
Elimination of hop's bitterness from Spent yeast by column chromatography
Creator
ชนิตโชต เดชวิศิษฎ์สกุล
Creator
ปราณี กิตติอนงค์
Creator
สุภาภรณ์ วงศ์แสนสุขเจริญ
Creator
สุนันทา วงศ์ยืน
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
โครมาโตกราฟี
Subject
เบียร์ -- การผลิต
Subject
ยีสต์
Subject
ฮอพ (พืช)
Subject
ชีววิทยาประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เรียม เตชะโสภณมณี
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2539
Date.Issued
2564-05-13
Date.Modified
2564-05-13
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
ชีววิทยาประยุกต์
Thesis.Descipline
ชีววิทยาประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.56.9