ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แนวโน้มมูลค่าสินค้านำเข้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบและสินค้าส่งออกกสิกรรมของประเทศไทย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
แนวโน้มมูลค่าสินค้านำเข้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบและสินค้าส่งออกกสิกรรมของประเทศไทย
Title.Alternative
Trrnds of machinery and equipment importsand agricultural exports value of Thailand
Creator
เขมะ โชคชัยภักดี
Creator
กัณฐก ขวัญยืน
Creator
ปกรณ์ บุญนำ
Creator
พัชรี สุจินตนารัตน์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาสถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เครื่องจักรกล -- การนำเข้า
Subject
พยากรณ์ธุรกิจ
Subject
สินค้าเกษตร -- การส่งออก
Subject
สถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
หัทยา เชี่ยววัฒกี
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2539
Date.Issued
2564-05-07
Date.Modified
2564-05-07
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
สถิติประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.136.36