ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความต้องการการใช้คอมพิวเตอร์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรตำบล จังหวัดนครปฐมและราชบุรี ปี พ.ศ. 2539

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ความต้องการการใช้คอมพิวเตอร์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรตำบล จังหวัดนครปฐมและราชบุรี ปี พ.ศ. 2539
Title.Alternative
Need of computer utilization in agricultural extension work of kaset tambon in Changwat Nakhonphatom and Rachaburi in 1996
Creator
กิตติพงษ์ โศจิพิทักษ์พงษ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- ไทย -- นครปฐม
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- ไทย -- ราชบุรี
Subject
เทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2539
Date.Issued
2564-05-06
Date.Modified
2564-05-06
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคนิคเกษตร
Thesis.Descipline
พัฒนาการเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.56.9