ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของ KMnO4 ต่อการสร้างก๊าซเอทธิลีนและการเปลี่ยนแปลง Total Soluble Solid ในระหว่างการเก็บรักษาข้าวโพดหวาน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของ KMnO4 ต่อการสร้างก๊าซเอทธิลีนและการเปลี่ยนแปลง Total Soluble Solid ในระหว่างการเก็บรักษาข้าวโพดหวาน
Title.Alternative
Effect of KMnO4 on ethylene performing and total soluble solid changing during storage of sweet corn
Creator
ศิรประภา บุราณ
Subject
ข้าวโพดหวาน -- การเก็บและรักษา
Subject
เอทิลีน
Subject
พืชสวน -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาพืชสวน -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สมชาย กล้าหาญ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2544
Date.Issued
2564-05-05
Date.Modified
2564-05-06
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
พืชสวน
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.207.247.69