ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ศึกษารูปแบบช่องเปิดรับแสงสว่างธรรมชาติด้านบนที่ไม่เพิ่มภาระการนำความร้อนเข้าสู่อาคาร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ศึกษารูปแบบช่องเปิดรับแสงสว่างธรรมชาติด้านบนที่ไม่เพิ่มภาระการนำความร้อนเข้าสู่อาคาร
Title.Alternative
A study on skylight element in consideration of heat transmission in buildings
Creator
วิธวัช อธิกูล
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การออกแบบสถาปัตยกรรม
Subject
สถาปัตยกรรม -- รายละเอียด
Subject
อาคาร -- แสงสว่าง
Subject
สถาปัตยกรรมเขตร้อน -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน -- วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธีรมน ไวโรจนกิจ
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2548
Date.Issued
2564-04-06
Date.Modified
2564-04-06
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
9741518331
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณคุณทหารลาดกระบัง, 2548
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สถาปัตยกรรมเขตร้อน)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
บัณฑิตวิทยาลัย
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรมเขตร้อน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.50.201