ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การแก้ปัญหาฮาร์โมนิคส์โดยใช้แอคทีฟฟิลเตอร์และผลของทิศทางการไหลของกระแสฮาร์โมนิคส์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้า

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การแก้ปัญหาฮาร์โมนิคส์โดยใช้แอคทีฟฟิลเตอร์และผลของทิศทางการไหลของกระแสฮาร์โมนิคส์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
Title.Alternative
Harmonics solution based on active filter and direction of current harmonics via customer with the power board
Creator
สันติ มุ่งเขม้น
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ระบบไฟฟ้ากำลัง
Subject
ฮาร์โมนิก (คลื่นไฟฟ้า)
Subject
วิศวกรรมโทรคมนาคม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม -- วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กอบชัย เดชหาญ
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2548
Date.Issued
2564-04-05
Date.Modified
2564-04-05
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
9741520182
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
บัณฑิตวิทยาลัย
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.4.45