ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การปรับปรุงขั้นตอนวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มโดยใช้ค่าที่ดีที่สุดในอดีต

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การปรับปรุงขั้นตอนวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มโดยใช้ค่าที่ดีที่สุดในอดีต
Title.Alternative
Modified Particle swarm optimization with historical best positions
Creator
ณัฐชัย สุธีรพงศ์พันธ์
Creator
ณัฐดนัย เปียสังข์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคณิตศาสตร์
Subject
การหาค่าเชิงการจัดที่เหมาะที่สุด
Subject
การโปรแกรมไม่เชิงเส้น
Subject
เมตาฮิวริสติก
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาออกแบบ และพัฒนาวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization Algorithm) ที่มีชื่อว่า การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค (Particle Swarm Optimization) ซึ่งการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาคนี้ใช้ในการแก้ปัญหาทางโปรแกรมมิ่งที่ไม่เชิงเส้น (Nonlinear Programming Problems) เนื่องจากการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาคดั้งเดิมมีจุดด้อยคือ ทำให้อนุภาคติดอยู่ในค่าเหมาะสมที่สุดเฉพาะที่เพื่อแก้ปัญหานี้ เราได้ทำการพัฒนาการทำงานของการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค โดยการสร้างภาชนะของอนุภาคเพื่อสร้างคำตอบใหม่ในขณะที่อนุภาคอื่นๆกำลังค้นหาคำตอบ ซึ่งภาชนะนี้ทำให้เราได้เหมาะสมที่สุดสากลของกลุ่มอนุภาคค่าใหม่ที่ดีกว่าเดิม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
บุญธีร์ เครือตราชู
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2559
Date.Issued
2564-03-08
Date.Modified
2564-03-08
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.203.87