ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมพันธุ์ B-50

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมพันธุ์ B-50
Title.Alternative
Study on growth and yield of baby corn hybrid variety B-50
Creator
ประสงค์ สังขจันทร์
Creator
ภาวพันธน์ งามมาศประภัสสร
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาพืชสวน -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ข้าวโพดฝักอ่อน -- การเจริญเติบโต
Subject
ข้าวโพดฝักอ่อน -- การปลูก
Subject
พืชสวน -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิทยา บัวเจริญ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2544
Date.Issued
2564-02-11
Date.Modified
2564-02-11
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
พืชสวน
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.249.157