ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> สภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ตำบลปากช่องและตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.2543

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
สภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ตำบลปากช่องและตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.2543
Title.Alternative
Maize proxduction in Pakchong and Junturk Subdistrict Pakchong District Nakhornrajchasima Pakchong District Nakhornrajchasima Province in 2000
Creator
ชนะ สระทองแฝง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ข้าวโพด -- การปลูก -- ไทย -- ปากช่อง (นครราชสีมา)
Subject
พืชอาหารสัตว์
Subject
เทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สนอง นิลเพ็ชร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2544
Date.Issued
2564-01-11
Date.Modified
2564-01-11
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคนิคเกษตร
Thesis.Descipline
พัฒนาการเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144