ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การจัดการระบบงานในหน่วยงานก่อสร้างของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การจัดการระบบงานในหน่วยงานก่อสร้างของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก
Title.Alternative
Management system in work site of small construction company
Creator
จุฬานนท์ สุหร่าย
Creator
นัฐพล ชนาวิทยากูล
Creator
นิศารัตน์ หังส์อัครพันธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การก่อสร้าง -- การรับเหมา
Subject
การจัดระบบงาน
Subject
บริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
นันทิยา อักษรกิตติ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2544
Date.Issued
2564-01-11
Date.Modified
2564-01-11
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
บริหารธุรกิจเกษตร
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการจัดการ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144