ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> H : สังคมศาสตร์ -> ตำราประกอบการสอนวิชาการจัดการองค์การ รหัสวิชา 14026117
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 5.00
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ตำราประกอบการสอนวิชาการจัดการองค์การ รหัสวิชา 14026117
Title.Alternative
การจัดการองค์การ
Title.Alternative
Management of organizations
Creator
พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะการบริหารและจัดการ
Subject
การบริหารธุรกิจ
Subject
การจัดการธุรกิจ
Subject
องค์การ
Subject
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Subject
Business administration
Subject
Associations, institutions, etc
Subject
Electronic books
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Date.Created
2563
Date.Issued
2563-11-27
Date.Modified
2563-11-27
Type
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ KMITL/KMITL E-Book
Format
application/pdf
Source.CallNumber
Ebook
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.203.87