ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ชุดทดลองการตรวจสอบฝุ่นละอองในอากาศโดยใช้เลเซอร์ไดโอด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ชุดทดลองการตรวจสอบฝุ่นละอองในอากาศโดยใช้เลเซอร์ไดโอด
Title.Alternative
Investigation air pollution using laser diode apparatus
Creator
ชุติพนธ์ นุกูลฤทธิ์ปัญญา
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ไดโอด
Subject
ฝุ่น -- การวิเคราะห์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
Subject
แสงเลเซอร์
Subject
ฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงงานนี้เป็นการสร้างชุดทดลองเพื่อศึกษาการกระเจิงและการสะท้อนของแสงโดยใช้แหล่งกำเนิดเป็นเลเซอร์ไดโอดโดยอ้างอิงจากทฤษฎีของไลดาร์ ในการทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นการหาค่าความสูงจากการสะท้อนของแสงโดยยิงเลเซอร์ไปที่ฉากรับที่มีสีแตกต่างกันคือ สีขาว สีเทา และสีดำ จากนั้นอ่านค่าการสะท้อนเพื่อนำค่าคำนวณหาค่าความสูง จากการศึกษาพบว่าค่าการสะท้อนแสงที่ได้จะมีค่าลดลงแบบเอกซ์โพเนนเซียลเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อนำผลการทดลองมาหาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์จะได้สมการที่สอดคล้องกับทฤษฎีของไลดาร์ และจากการคำนวณหาค่าความสูง พบว่าในฉากรับแสงสีขาวจะมีเปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าสีเทาและสีดำ ตอนที่ 2 เป็นการหาปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจากการกระเจิงของแสง ในการศึกษาจะใช้ปริมาณของฝุ่นละอองหรือควันปล่อยเข้าไปในกล่องพื้นที่ฟิด โดยปริมาณที่ปล่อยจะเทียบกับเวลาโดยแบ่งเป็น 1, 3, 5 และ 7 นาที จากการศึกษาพบว่าในปริมาณฝุ่นละอองหรือควันที่มีปริมาณมากจะทำให้เกิดการกระเจิงของแสงที่มากทำให้แสงที่สะท้อนกลับมาหาฉากรับแสงมีค่าน้อย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุรชาติ กมลดิลก
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2557
Date.Issued
2563-11-24
Date.Modified
2563-11-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
ฟิสิกส์ประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.234.211.61