ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบเฟสล็อคลูปแบบใหม่ที่สามารถควบคุมเฟสเอาท์พุทและช่วงเวลาในการล็อคได้

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบเฟสล็อคลูปแบบใหม่ที่สามารถควบคุมเฟสเอาท์พุทและช่วงเวลาในการล็อคได้
Title.Alternative
A new phase-locked loop system with the controllable output phase and lock-up time
Creator
วิชชุพงษ์ วิบูลเจริญ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
เฟสล็อกลูป
Subject
วิศวกรรมระบบควบคุม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม -- วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
โยธิน เปรมปราณีรัชต์
Date.Created
2547
Date.Issued
2563-11-21
Date.Modified
2563-11-21
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
9749680774
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.(วิศวกรรมระบบควบคุม)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมระบบควบคุม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิศวกรรมระบบควบคุม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.146.10