ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การปรับปรุงสมบัติต่าง ๆ ของเส้นใยไหม (Bombyx mori) โดยวิธีการต่อกิ่งกับไวนิลมอนอเมอร์ในเอทานอลและน้ำ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การปรับปรุงสมบัติต่าง ๆ ของเส้นใยไหม (Bombyx mori) โดยวิธีการต่อกิ่งกับไวนิลมอนอเมอร์ในเอทานอลและน้ำ
Title.Alternative
Property modification of silk fibers (Bombyx mori) by grafting with vinyl monomer in ethanol and water
Creator
วัฒนา คล้ายรัศมี
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
เส้นใย
Subject
ไหม
Subject
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ -- วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จุฑารัตน์ ปรัชญาวรากร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2547
Date.Issued
2563-11-21
Date.Modified
2563-11-21
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
9741511108
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
บัณฑิตวิทยาลัย
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.146.10