ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> รูปแบบการติดต่อสื่อสารของผู้จัดการใน บริษัทเทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
รูปแบบการติดต่อสื่อสารของผู้จัดการใน บริษัทเทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Title.Alternative
Communication styles of managers in the Telecomasia Corporation Public company limited
Creator
วสันต์ พงศ์ผาสุก
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
บริษัทเทเลคอมเอเชียคอร์ปอเรชั่น -- การบริหาร
Subject
การสื่อสาร
Subject
ผู้บริหาร
Subject
การบริหารอาชีวศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
มาลัย จีรวัฒนเกษตร์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2547
Date.Issued
2563-11-21
Date.Modified
2563-11-21
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
9741510977
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (การบริหารอาชีวศึกษา)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
บัณฑิตวิทยาลัย
Thesis.Descipline
การบริหารอาชีวศึกษา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.146.10