ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การใช้สารฆ่าเชื้อเพื่อลดการปนเปื้อนข้ามของจุลินทรีย์จากพนักงานและเครื่องมือ/อุปกรณ์ ในขั้นตอนการผสมแป้งในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การใช้สารฆ่าเชื้อเพื่อลดการปนเปื้อนข้ามของจุลินทรีย์จากพนักงานและเครื่องมือ/อุปกรณ์ ในขั้นตอนการผสมแป้งในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
Title.Alternative
Reduction of microbial cross contamination from operators and equipments in flour mixing process for bakery products by sanitizers
Creator
วรรณฤดี เดชพรหม
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การทำลายเชื้อ
Subject
ร้านอาหาร -- สุขาภิบาล
Subject
สุขาภิบาลอาหาร -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสุขาภิบาลอาหาร -- วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วราวุฒิ ครูส่ง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2547
Date.Issued
2563-11-21
Date.Modified
2563-11-21
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
9749709489
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สุขาภิบาลอาหาร)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สุขาภิบาลอาหาร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
บัณฑิตวิทยาลัย
Thesis.Descipline
สุขาภิบาลอาหาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.146.10