ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของสาร IBA, NAA และ IBA+NAA ในระดับความเข้มข้นต่างๆ ต่อการงอกรากของกิ่งปักชำมะนาวแป้น

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของสาร IBA, NAA และ IBA+NAA ในระดับความเข้มข้นต่างๆ ต่อการงอกรากของกิ่งปักชำมะนาวแป้น
Title.Alternative
A study on the effects of IBA, NAA and IBA+NAA in different concentrations on rooting of citrus aurantifolia. "Pan"
Creator
ราชพร แพรกสงฆ์
Creator
สมชาย เกื้อรอด
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช -- ปริญญานิพนธ์
Subject
มะนาว -- การขยายพันธุ์
Subject
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
Subject
เทคโนโลยีการผลิตพืช -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ภัญชนา มีแก้วกุญชร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2537
Date.Issued
2563-10-16
Date.Modified
2563-10-16
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19