ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การตรวจสอบหาเชื้อไรโซเบียมในดินโดยวิธี Plant-infection test

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การตรวจสอบหาเชื้อไรโซเบียมในดินโดยวิธี Plant-infection test
Title.Alternative
Evaluation of indigenous rhizobium populations in soils by plant-infection test
Creator
รัชดา ชาญติสิงห์
Creator
อมรรัตน์ โสมกลาง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาปฐพีวิทยา -- ปริญญานิพนธ์
Subject
จุลินทรีย์
Subject
ไรโซเบียม
Subject
ปฐพีวิทยา -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุมิตรา ภู่วโรดม
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2536
Date.Issued
2563-10-16
Date.Modified
2563-10-16
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
ปฐพีวิทยา
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19